Změny v licencích

01. 03. 2014
S platností od 1.3.2014 dochází ke změnám v objednávání licencí software Aktion

Zásadní změnou je především to, že již nebudou vystavovány zálohové faktury, ale pouze faktura - daňový doklad a licence lze vícenásobně rozšiřovat bez nutnosti vyčkání na úhradu předchozí faktury.

Na každou novou licenci nebo její rozšíření bude uzavřena Smlouva, jejíž předmětem bude poskytnutí licence software Aktion a služby servisní a systémové podpory. Tato smlouva je uzavřena odesláním Zákaznické objednávky a jejím potvrzením Zhotovitelem.

Také platí nové Podmínky servisní a systémové podpory, jenž jsou přílohou Všeobecných obchodních podmínek. Věnujte jim prosím pozornost, neboť jsou zde definovány pojmy a postupy především pro oblast podpory.

Nová licence:

 • Nová licence je funkční ihned v plném rozsahu. Její parametry je možné měnit libovolně (přidávat i ubírat), a to až do vystavení faktury.
 • Faktura bude vystavena automaticky po 60 dnech od založení licence nebo si ji můžete vyžádat dříve. Toto se provede u licence, menu aktivovat licenci. Do doby vystavení faktury lze využívat služby podpory (Aktualizace a Technická podpora) ZDARMA.
 • Od vystavení faktury bude změna licence již brána jako rozšíření licence.
 • Pokud nebude faktura uhrazena v termínu splatnosti, dojde k zablokování licence do doby úhrady dlužné částky.

Rozšíření licence:

 • Rozšíření licence je možné od verze SW 5.0 a vyšší.
 • Změna licence je možná pouze směrem nahoru.
 • Faktura bude vystavena ihned po odeslání a potvrzení objednávky. Tuto fakturu nebude možné stornovat.
 • Rozšíření licence půjde dělat vícenásobně bez nutnosti vyčkání na úhradu předchozí faktury.
 • Pokud nebude faktura uhrazena v termínu splatnosti, dojde k zablokování licence do doby úhrady dlužné částky.

Služby Servisní a Systémové podpory (Aktualizace)

 • Smlouva na služby servisní a systémové podpory je uzavřena vystavením a potvrzením Zákaznické objednávky při objednání nové licence nebo jejího rozšíření, nebo při objednání samotné služby Aktualizace.
 • První fakturace těchto služeb bude spolu s fakturací nové licence. Služby se hradí na 1 rok dopředu. Fakturace na další období bude již na základě samostatné faktury služeb.
 • Při rozšíření licence bude spolu s licencí fakturovaná i poměrná část služeb do konce fakturačního období. Faktura na další období již bude zahrnovat i částku služeb za rozšíření.