Nová verze Aktion.NEXT 1.7

12. 05. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.7.

Nové moduly a rozšíření funkcionality:

 • Přímé ovládání (agenda HW struktura) - možnost nastavení stavů (akcí) na zařízeních
 • Integrování videonávodů
 • Doplnění nových funkcí do modulu centra akcí - akce na adresovém bodě
 • Možnost editace průchodu a spočítaných hodnot přímo z osobního výkazu ve webovém klientovi
 • Nad HW strukturou a módy přístupu byl vytvořen seznam Objekty s definovaným přístupem, zobrazující osoby a vozidla, které mají přístup na danou část HW struktury, nebo mají použitý daný mód přístupu

Úpravy ve Windows aplikaci:

 • Doplnění výpočtu přestávky po dosažení minima
 • Vygenerování přestávky je omezeno limitem ze shora
 • Pevné přestávky relativně k příchodu, přiřazení přestávky vždy po splnění minima před přestávkou
 • Optimalizace rychlosti načítání dat - načtení pouze aktuálního záznamu při jeho změně
 • Optimalizace algoritmu výpočtu docházky
 • Oprava počítání modelu automat
 • Sjednocení opakovaných upozornění při hromadné uzávěrce
 • Oprava generování celodenních akcí v 5 dnech před daným obdobím
 • Počítání nároků na stravenku i ze součtových složek (záleži na pořadí složek u modelu)
 • Volba období uzávěrky dle nastaveni dopočtu do
 • Úprava počítání dopočtu na pevný čas - aplikují se limity dle směny
 • Možnost nastavení výchozího Přepočtu do v rámci docházky, přidán přepočet do včerejšího dne
 • Oprava spuštění přepočtu po editacích v agendě Hromadný výkaz
 • Optimalizace načítání sloupců pro designer tiskových sestav
 • Oprava hledání směn, uplatnění předschválených hodnot, max. salda apod. při zápočtu do konce dne
 • Oprava počítání přestávek pro Model manager
 • Oprava možnosti editovat mzdové složky za období při částečné uzávěrce

Úpravy ve webovém klientovi:

 • Optimalizace práce s webovým klientem
 • Vylepšení chování editačních tooltipů
 • Oprava kumulování směn při částečném uzavření měsíce
 • Náhled na průchody v denních datech docházky jako tooltip nad sloupci Začátek, Konec
 • Zavedení symbolu pro uzávěrku/potvrzení pro právě vybrané období v rychlém přepínači osob