Nová verze Aktion.NEXT 2.0

12. 11. 2015
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 2.0. Mezi největší novinky patří podpora nových zařízení řady eSeries, rozšíření komunikačního serveru o lokální SQL databázi, možnost lokalizace docházkových záznamů a ukládání identifikačních karet v hexadecimálním tvaru. Ke spuštění je potřeba Microsoft .NET Framework verze 4.5.1 a vyšší!

S verzí 2.0 začíná podpora nových zařízení řady eSeries (eSmartReader, eReader, eBox, eRelay). Veškeré informace ohledně těchto produktů naleznete na serveru technické podpory v sekci Návody a manuály – eSeries (po přihlášení).V oblasti docházky byla doplněna možnost lokalizace záznamů. Nyní lze překládat názvy mzdových složek, modelů pracovních dob, směn, docházkových předpisů, šablon kalendářů a to nově ve čtyřech jazykových mutacích - Češtině, Slovenštině, Angličtině, Němčině (novinka). Více informací naleznete v uživatelském manuálu.
Agenda Hromadný plán směn poskytuje nové možnosti. Přibyl sloupec Poměr fondu, který vyjadřuje rozdíl mezi fondem dle plánu a zákonným fondem (dle pracovní smlouvy). Data lze nyní filtrovat podle směny či akce (Výběrový filtr). Uživatel si může dále nastavit individuální sumy – možnost sčítat vše nebo pouze dny s akcemi/bez akcí. Jednotlivé sumy mohou být v definovaném pořadí a barevně odlišeny. Během samotného plánování jsou hlídány docházkové parametry dle platného zákoníku práce (nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu). Více informací naleznete v aktualizovaném uživatelském manuálu.
Dále došlo k úpravě interních čísel identifikačních karet. Identifikátory jsou nyní ukládány v hexadecimálním tvaru (parametr Interní číslo dlouhé)! Typ Desfire se nyní nezkracuje, jak tomu bylo doposud. V případě, že vaše společnost disponuje identifikačními kartami typu Desfire a máte v plánu rozšířit systém o produkty řady eSeries, je nutné tyto karty znovu zadat! Více informací naleznete v uživatelském manuálu.
U komunikačního serveru byl vylepšen výkon použitím plnohodnotné lokální SQL databáze, která uchovává komunikační data a vylepšuje komunikaci mezi HW a správcem zařízení. Databázi je nutné při instalaci vytvořit (instalátor sám nabídne potřebné kroky). Zároveň skončila podpora Windows XP a Windows Serveru 2003, důvodem je přechod na Microsoft .NET Framework verze 4.5.1 – více informací k přechodu z verze 1.10.2 na verzi 2.0 naleznete zde. Doporučujeme tento dokument prostudovat ještě před samotnou instalací!
Upraveny byly minimální požadavky pro instalaci SW Aktion.NEXT. Jejich výčet naleznete zde.

Změnila se technologie skenování otisků prstů kvůli zařízením řady eSeries. Proto u stávajících biometrických systémů je nutné v případě rozšíření o nové produkty přeskenovat otisky!

Aktion.Cloud byl kompletně předělán. Úvodní obrazovka obsahuje informace o komunikaci s HW, zadávání otisků prstů lze nyní provádět přímo v aplikaci u osob, osoba se přihlašuje na základě hesla apod. Veškeré informace ohledně nového Cloudu naleznete v uživatelském manuálu.
Z důvodu přehlednosti a jednotnosti systémů byla graficky oddělena cloudová a serverová webová aplikace. Cloud je nyní orientován do zelenočerné barvy, zatímco klasický webový klient do červenočerné.
Rozšířena byla i mobilní aplikace o propojení s Cloudem. Nyní existují dvě varianty, které jsou rovněž vizuálně rozděleny. Klasický mobilní klient k aplikaci Aktion.NEXT zůstal v červené barvě a jednotlivé funkce zůstaly zachovány. Cloudová mobilní aplikace je nyní v barvě zelené a konfigurovat se dá přímo z webové aplikace Aktion.CLOUD. Zprovoznění je oproti serverové verzi daleko snazší. Více informací naleznete v uživatelském manuálu.

Úpravy a vylepšení funkcionality

 • Německá lokalizace (aplikace, záznamy)
 • Možnost použití @User a @Person ve filtrech pro nahrazení aktuálně přihlášeného uživatele anebo osoby (filtrování záznamů, které změnil aktuálně přihlášený uživatel, filtrování pracovních jednotek, kde aktuálně přihlášená osoba je vedoucím, apod.)
 • Doplnění Navštěvních osob a vozidel do Centra akcí
 • Podpora externího antipassbacku
 • Při mazání uživatelského sloupce se tento sloupec smaže i z historie
 • Možnosti tisku průchodů v docházkových sestavách
 • Import/Export - odesílání informačních emailů po zpracování definice
 • Konfigurace - kontrola duplicitní adresy u adresového bodu
 • Typ návštěvy – u přístupu je dostupná pouze možnost Vlastní
 • Typ návštěvy – možnost vytisknutí tiskové sestavy při založení návštěvy dle různých kritérií
 • Plánované půldenní akce pro model Manager
 • Nový způsob počítání svátků - "Svátek dorovnává záporné saldo"
 • Úprava počítání Zákonného fondu v Hromadném plánu směn
 • Úprava počítání přestávek
 • Možnost počítání omluvených hodnot nad fond pracovní doby
 • Příplatky - rozdělení přes půlnoc - možnost zachovat příslušnost ke dni dle zápočtu
 • Plánování akcí - schvalované složky nejsou automaticky schváleny
 • Zavedena systémová složka Zákonný fond (denní)
 • Webový klient - možnost schvalování plánovaných akcí
 • Hlášení o nedostatečných právech při aktivaci/deaktivaci přítomnosti/přístupu
 • AXT500 - vlastnost Nahrávat jména (získávání jména online po průchodu)
 • Ukládání layoutů seznamových obrazovek
 • Generování přerušení bere v úvahu započítání dne, započítání dne dle fondu a odpracováno i pro součtové složky

Opravy

 • Kontrola při ukládání adresového bodu AXT, jestli není linka využívána již u jiného aktivního AXT terminálu
 • Oprava přístupových kalendářů S1
 • Určení data započítání pro celodenní akci a svátek při noční do dne konce
 • Oprava generování půldne ze žádosti v kombinaci s dalšími průchody
 • Doplněni žádosti do exportního souboru dat
 • Oprava ukládání objektů, kde jsou činnosti s dokumenty
 • Webový klient – oprava chování Viditelný pro všechny
 • Oprava hlídání přestávek mezi směnami
 • Oprava počítání celodenní akce při generování na průměrný fond a dle započítání dne na vyhovující dny bez směny
 • Externí sloupce - oprava ukládání
 • AXT - oprava hlášení při editaci adresového bodu
 • Oprava ruční plné aktualizace na KMC lince
 • Oprava určení DatumDo při zadávání vícedenní plánované akce pomoci dialogu v Plánu směn
 • Oprava exportu do souboru DBF
 • Oprava vlastního formátu u APR, maska může být 2-30 znaků, oprava vyhodnocení vlastní masky pro APR
 • Oprava vyhodnocení pluginu pro měsíční hodnoty pokud končí pracovní poměr 1. v měsíci
 • Oprava počítání maximálního denního salda pokud je v rušené části interval od složky se schválenou hodnotou (složka se nesmí pokrátit)
 • Oprava zaokrouhlování (model - zaokrouhlení přerušení již nemá vliv na první a poslední průchod)
 • Oprava výpočtu - dělení přes půlnoc a konec intervalu se zaokrouhlením na půlnoc
 • Oprava odečtu z Odpracováno při zaokrouhlení směrem dolů u krátících intervalů
 • Oprava masky pro editaci dnů
 • Oprava počítání půldne na konci ze žádosti
 • Oprava výpočtu rozdělení přes půlnoc při dvou spojených směnách
 • Oprava layoutu nastavení mzdové složky
 • Oprava výběru buněk v plánech směn
 • Oprava počítání složky Práce přesčas při překročení limitu

Ke stažení

Novinky ve verzi 2.0