Nová verze Aktion.NEXT 2.3

19. 07. 2017
Na serveru technické podpory eCare byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 2.3, která obsahuje novou agendu Výjimka módu otevírání, opravy a vylepšení modulu Workflow, rozšíření funkce Hromadná změna o částečné přidání/odebrání přístupu a blokaci uzávěrky.

NOVÉ FUNKCE

Výjimka módu otevírání

Nová agenda Výjimka módu otevírání slouží pro stanovení jiného módu, než je definovaný v agendě Módy otevírání. Definuje se pro konkrétní datum, rozsah období či opakující se událost. Výjimka je nadřazena módu otevírání, módu přístupu a je vhodná pro nastavení přístupu při celozávodní dovolené nebo dnu otevřených dveří.

Workflow

V plánování a žádostech byly doplněny funkce jako možnost zažádat o mzdovou složku Max. denní saldo, rozdělení jedné vícedenní žádosti na dvě, upravení žádosti schvalovatelem vč. změny schvalovatele, řazení mzdových složek a určení složky výchozí pro plánování, zobrazení kalendáře kolegů i kalendáře podřízených přímo v agendě Žádosti (dříve pouze v agendě Můj plán a žádosti).

Hromadná změna (částečná)

Funkce hromadná změna byla rozšířena o možnost částečně změnit přístup u osob, vozidel, organizační struktury a typů návštěv. Můžete přidat/odebrat přístup na konkrétní snímač či terminál se zachováním současného přístupu.

Blokace uzávěrky

Blokování uzávěrky docházky při překročení/nedosažení hodnoty součtové složky (saldo, přesčas, zůstatky).

KE STAŽENÍ

pdf Podrobný přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 2.3
pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 2.3
pdf Návod pro Aktion.NEXT – hromadná změna