Safety 2017

31. 03. 2017
Přijďte navštívit naši expozici a poslechnout si přednášku týkající se aktuálních řešení přístupového a docházkového systému Aktion, která se koná 19. dubna 2017, Kongresové centrum ALDIS, Labský sál, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové.

Přenosy dat za poslední roky prošly dynamickým vývojem od autonomních k síťovým, podobně jako analogové bezpečnostní systémy k digitálním.

Akce bude příležitostí k získání informací o technologiích i technických prostředcích bezpečných přenosů, navázání kontaktů odborníků dodavatelů přenosových technologií a bezpečnostních systémů i konečných uživatelů veřejného i soukromého sektoru, zkušebních a certifikačních pracovišť a možnost výměny informací m.j. i v rámci jednání u kulatého stolu na závěr akce.

Určeno pro dodavatele technologií přenosů dat, dodavatele bezpečnostních systémů, developery, investory a provozovatele objektů veřejného i soukromého sektoru.

Registrujte se zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým EFG CZ