Nová verze Aktion.NEXT 1.10.2

26. 05. 2015
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.10.2

Nové moduly

Nové moduly a funkce významně rozšiřují možnosti identifikačního systému Aktion.NEXT.

V oblasti bezpečnosti (přístupový systém) bylo doplněno propojení s kamerovým systémem ATEAS o modul rozpoznávání RZ (registračních značek). Při přečtení registrační značky ATEAS odesílá její číso do Aktionu. Aktion v reálném čase ověří právo vjezdu na daný adresový bod. V případě oprávněného vjezdu je do DB Aktion zapsán příchod/odchod vozidla. Pomocí centra akcí je odeslán příkaz na sepnutí relé na vybraném zařízení (kontrolér KMC, MMC, KSC), které slouží např. pro otevření vjezdové závory.

V oblasti integrace technologií budov bylo doplněno propojení s C4 - integračním bezpečnostním systémem, který poskytuje centralizované, víceuživatelské rozhraní na spravování bezpečnosti budov. V rámci systému C4 je možné spravovat osoby, identifikační karty, přístupová oprávnění osob a vozidel, případně přímo ovládat vybrané vstupy připojené do systému Aktion.

V oblasti docházky byl doplněn modul Hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí (nepřítomnosti). Tento modul je nyní integrální součástí webového - tenkého klienta (osobní výkaz). Postupně nahradí stávající plusPortál, který je řešen jako samostatná webová aplikace. Nový modul přináší uživatelům řadu výhod, především sjednocení designu, zjednodušení práce a online propojení s výkazem docházky. Žádosti adresované a odesílané e-mailem nadřízeným pracovníkům jsou nyní přizpůsobeny tak, aby je bylo možné jednoduše schvalovat aktivním odkazem přímo z emailového klienta v mobilním zařízení. Modul umožňuje:

 • Plánování celodenních, půldenních akcí podřízeným pracovníkům z pozice nadřízeného pracovníka
 • Žádání jednotlivých akcí z pozice podřízeného pracovníka (upozornění na tyto požadavky probíhá přes emailové zprávy)
 • Následné schvalování/zamítání vznesených požadavků z pozice nadřízeného pracovníka (upozornění rovněž probíhá přes emailové zprávy)
 • Plná administrace žádostí pro personální administrátory a jiné odpovědné osoby

Webový klient byl nově rozšířen o dvě nové agendy. Agenda „Můj plán a žádosti“ poskytuje přehledný kalendář s naplánovanými směnami zaměstnance. V této agendě si zaměstnanec může zadávat požadavky na jednotlivé akce (dovolené, služební cesty, práce z domova, apod.). Agenda „Žádosti“ je určena pro nadřízeného pracovníka a jsou zde zobrazeny jednotlivé žádosti od jeho podřízených. Podle nastavených uživatelských oprávnění může obsahovat i všechny žádosti (od všech zaměstnanců). Ty jsou dostupné např. pro personálního administrátora, který je může spravovat v případě nepřítomnosti příslušného vedoucího. Samotné schválení/zamítnutí žádostí lze realizovat jak jednotlivě/hromadně v této agendě, tak zjednodušeně odkazem v emailových zprávách. Schválené akce jsou automaticky ukládány do měsíční docházky.

Popisy a návody

* licencovaný produkt


** Upozornění pro uživatele: Agenda Hromadný plán směn (v aplikaci) je od verze 1.10 propojena s licencovaným modulem Hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí (AN-103). Po upgrade SW bude Hromadný plán směn nadále v aplikaci dostupný s možností plánovat/měnit pracovní směny jednotlivých osob. Pro plánování/vkládání jiných akcí než pracovních směn (nepřítomnosti, apod.), je třeba mít aktivní modul Hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí AN-103. Tato funkcionalita platí i pro agendu Osobní výkaz. Zde byl panel „Plán směn“ graficky přepracován, aby zobrazení směn bylo přehlednější a to formou kalendářové struktury jednotlivých dnů (jako v hromadném plánu). Zobrazení je nyní možné přepínat pro horizontální či vertikální umístění okna.

V případě zájmu o aktivaci agendy Hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí (AN-103) máte možnost rozšířit Vaši licenci na portále technické podpory Assistant v sekci Licence Software: http://assistant.efg.cz/sites/licence_software/. Případně kontaktuje Vašeho dodavatele.


Vylepšení

 • Webový klient - Osobní plán - možnost plánovat směny (verze 1.10.2)
 • Webový klient - Typ konce počítání i pro editační obrazovky (verze 1.10.2)
 • Možnost zapnout počítání přestávky u celodenní akce (u konkrétní mzdové složky) (verze 1.10.2)
 • Průměrný týdenní přesčas - přidán status do agendy Hromadný výkaz výkazu (verze 1.10.2)
 • Přehled - Varování dle Zákoníku práce (Roční přesčas, Průměrný týdenní přescas, Nepřetržitý odpočinek mezi směnami, Nepřetržitý odpočinek v týdnu) (verze 1.10.2)
 • Průvodce porovnáním exportů dat a nastavení (verze 1.10.2)
 • Konfigurace aplikace (Přístup)- Zavedení parametru "Vyžadovat PIN při přihlašování kartou" (verze 1.10.1)
 • Docházka - Zavedení parametru "Přestávka po dosažení" času (místo minima) (verze 1.10.1)
 • Webový klient - Možnost určit v konfiguračním souboru webové aplikace výchozí URL po přihlášení (verze 1.10.1)
 • Webový klient - Podpora přihlášení pomocí karty a otisku v IE (verze 1.10.1)
 • Monitor správce zařízení – optimalizace vzhledu a zavedení možnosti filtrování
 • Dokumenty – možnost připojení externího souboru (*.doc, *.pdf, …) k osobám, vozidlům, …
 • Logování chyb při automatickém spouštění importu/exportu dávek
 • Podpora uživatelských sloupců v globální konfiguraci (Konfigurace aplikace)
 • Centrum akcí - do akce na adresový bod doplněno vypnutí a zapnutí automatického režimu
 • Centrum akcí – možnost HTTP akce (volání webové stránky) s příslušnými parametry po přijetí události z HW (lze např. přes poskytovatele odesílání SMS poslat zprávu na mobilní telefon rodičů po příchodu dítěte do školy)
 • Zlepšena podpora pro lokální TWN snímače
 • Exporty a importy nastavení nyní podporují i velké objemy dat
 • Zavedení penalizace pozdního příchodu/předčasného odchodu (časová penalizace)
 • Zákonný měsíční fond lze nastavit včetně/bez svátků
 • Saldo - omluvené intervaly se započítávají maximálně do hodnoty fondu pracovní doby
 • Školení - ukládání historie Povinnost mít splněné školení
 • Model Manager – možnost výpočtu svátku bez Odpracováno
 • Model Automat – výpočet přerušení z průchodu, automatické dorovnání Odpracováno, aby Saldo bylo vždy 0
 • Výpočet přestávek - pokud je možné přestávku rozdělit na více částí, nevybraná část se doplní až na konec
 • Výpočet přestávek - posunutí hledání další přestávky v případě, že je přestávka vložena za nepřítomnost a skončila dříve
 • Webový klient - možnost editace plánovaných směn z denních dat v osobním výkaze

Opravy

 • Kontrola licence na mzdové složky (verze 1.10.2)
 • Chování výpočtu svátku při volbě "Svátek vždy mimo průchod ve směně" (verze 1.10.2)
 • Zaokrouhlování přenosu při zaokrouhlení součtové složky (verze 1.10.2)
 • Přidávání členů pracovních jednotek (verze 1.10.2)
 • Přidávání osob k termínům školení (verze 1.10.2)
 • Webový klient - zobrazení tlačítka Odhlásit (verze 1.10.2)
 • Vyhodnocení práv na Moje žádosti (verze 1.10.2)
 • Centrum akcí - AkceManager - refresh cache (verze 1.10.2)
 • Seznam identifikatorů k osobě (verze 1.10.2)
 • Ateas - oprava reconnectu po výpadku Ateas admin serveru (verze 1.10.2)
 • Počítání Plného měsíčního fondu při nástupu během měsíce, který začíná noční se zápočtem do dne konce (verze 1.10.2)
 • Počítání svátku za určitých okolností (noční se zápočtem do dne konce bez průchodu,..) (verze 1.10.2)
 • Načítání dat v agendě Hromadný výkaz po prvním otevření (verze 1.10.1)
 • Zobrazení duplicitních průchodů po otevření agendy Osobní výkaz (verze 1.10.1)
 • Zrušení vlivu parametru "Omezit dle dopočtu" na výpočet celodenních akcí (verze 1.10.1)
 • Webový klient - oprava editace hodnot v obdobích pokud maji přenosovou složku (verze 1.10.1)
 • Licencování přímého ovládání (čerpá počet přístupových adresových bodů)
 • Zobrazení nočních směn na přelomu období ve vizuálním editoru (šablona kalendáře/osoba)
 • Výpočet zkrácení uznaného intervalu při přestávce během neuznaného salda
 • Počítáni naplánované akce u modelu Manager s pevnými přestávkami
 • Výchozí import identifikátorů (v případě, že není zadané interní číslo)
 • Filtrování osob ve stromu organizační struktury v případě podobných názvů organizační struktury
 • Centrum Akcí - k pokusu o průchod lze vybrat do filtru držitele
 • Webový klient - zapamatování vybraného typu konce přepočítání Přepočítat do

Příloha - ukázky vybraných obrazovekObr. 1: Agenda Osobní plán a žádosti – vytvoření nové žádosti podřízeným pracovníkemObr. 2: Naplánovat akci / Podat žádost – detail žádosti (o dovolenou)Obr. 3: Příchozí emailová zpráva vedoucímu pracovníkovi s informacemi o žádostiObr. 4: Agenda Žádosti – přehled žádostí čekajících na schváleníObr. 5: Agenda Osobní výkaz – zadání půldenní akceObr. 6: Agenda Přehled přístupů

Ke stažení

Novinky ve verzi Aktion.NEXT 1.10.2


Nahoru