Výdejní terminál
AK4

 • Nerezové provedení na výdejní pulty
 • Informace o počtu zbývajících porcí
 • Identifikace kartou nebo otiskem prstu
 • Barevný 4,3" displej s dotykovým ovládáním
 • Nastavení výdejních časů podle parametrů stravovacího SW
 • Zobrazení posledních vydaných jídel
 • Ethernet rozhraní, PoE napájení 12 V
 • Bezkontaktní technologie 125 kHz a 13,56 MHz

Detail produktu

Objednání a výdej stravy

Stravovací systém Astris je určen k řízení objednávání a výdeje stravy v závodních jídelnách, školách, restauracích a dalších stravovacích zařízeních. Zajišťuje vyúčtování stravy, umožňuje sestavovat optimalizované jídelníčky z hlediska nákladů a nutričních hodnot.

eseries

více

Systém Astris zajišťuje distribuci stravy včetně vyúčtování stravy mezi provozovatelem a strávníkem. Lze ho ovládat zaměstnaneckými kartami pro kontrolu vstupu nebo evidenci docházky. ASTRIS nabízí variabilní řešení pro velmi rozsáhlé stravovací systémy, ale také jednoduché varianty pro menší provozovny.

Online propojení s potravinovým skladem dává možnost normovat suroviny pro vaření a plánovat stav zásob. Pokladní modul nabízí možnost prodávat v jídelně nebo kantýně doplňkový sortiment různého druhu. Vyúčtování plateb za stravu lze provádět automatizovaně převodem dat do mzdového systému. Burza jídel je součástí objednávacího modulu a umožňuje minimalizovat ztráty způsobené neodebráním jídla.

Celý systém je doplněn množstvím obrazovkových a tiskových přehledů, které jsou vhodné k řízení stravovacího provozu. Pro uživatelský komfort je systém v oblasti objednávání doplněn i možností komunikace přes intranet nebo internet. V případě používání nápojových a stravovacích automatů lze data z těchto zařízení implementovat do stravovacího systému.

Varianta systému pro nemocniční stravování pacientů je doplněna o robustní modul dietologie až do úrovně individuální diety. Stravovací systém je určen i pro nejnáročnější uživatele, ale ve svých variantních modifikacích jistě vyhoví i jednoduchým stravovacím provozům.

Dokumenty ke stažení


Produktový katalog

stravovani

posunout

Objednávací a výdejní terminály

Objednávací terminál iTerm je vybaven 15" dotykovým displejem s vestavěným záložním zdrojem. Umožňuje zobrazit jídelníček s týdenním až měsíčním předstihem, burzu jídel nebo objednat, zrušit či změnit objednávku. Výdejní terminál AK4 vybavený 4,3" dotykovým displejem nabízí detailní přehled o objednaných a vydaných jídel pro obsluhu.

Přehled terminálů

Systém je kompletován ze součástí vyráběných společností EFG CZ a dále z běžně dostupných komponent. Terminály jsou připojeny k řídícímu serveru ethernet rozhraním, napájecí napětí objednávacího terminálu iTERM je 230V, výdejní terminály jsou napájeny 24V a splňují podmínky bezpečného provozu při obsluze v jídelnách.Základní vlastnosti


 • Terminál pro objednávání stravy iTerm
 • Terminál pro výdej stravy AK4
 • Dotykový displej 15" (iTerm) a 4,3" (AK4)
 • Technologie 125 kHz nebo 13,56 MHz
 • Provedení s uchycením na stojan nebo zeď
 • Jídelníček s týdenním až měsíčním předstihem
 • Zobrazení objednaných a vydaných jídel
 • Vydávání více jídel najednou nebo postupně
 • Nastavení výdejních časů
 • Ethernet připojení, PoE napájení

objednávací terminál

Přehled terminálů

er-310
Objednávací terminál
iTERM
er-310b
Výdejní terminál AK4
v provedení uchycení na stojan
Výdejní terminál AK4
v provedení uchycení na
zeď
Informační kiosek se
17" nebo 19" dotykovým
displejem

Specifikace


Technické parametry

Typ / označení zařízení

iTerm

AK4

Kiosek

Obsluha termináluObjednávacíVýdejníObjednávací
Verze provedení montážezeďzeď/stojanstojan (box)
RFID snímač Unique 125kHz nebo Mifare 13,56MHzyesyesyes
Dotykový barevný displejLCD 15"TFT 3,5"LCD 17" (19")
Čtecí dosah 8cm / 4cmyesyesyes
Vestavěný záložní zdroj energieyesnoyes
Napájecí napětí230V/12V24V230V/12V
Ethernet připojeníyesyesyes
PoE napájeníyesyesyes
Rozměry372x455x175120x222x55 mm
120x165x55 mm
-

posunout

Aplikace stravování

 • Evidence strávníků a přijatých objednávek
 • Automatická synchronizace s potravinovým skladem
 • Kalkulace cen a stanovení finančních norem
 • Kategorizace strávníka do skupin
 • Vyúčtování stravy vůči strávníkovi
 • Přehled nutričních hodnot surovin
 • Více objednávkový systém s napojením na HACCP
 • Propojení s docházkovým a mzdovým systémem
 • Propojení s nápojovými automaty
 • Zobrazení alergenů na objednacích místech

Náhledy aplikace

Evidence strávníků a jejich objednávek

Modul zabezpečuje evidenci strávníků a jejich objednávek včetně evidence všech přispěvatelů na stravu. Údaje o těchto subjektech včetně výše příspěvku na jednotlivé druhy jídel jsou v systému podrobně evidovány a vstupují do vyúčtování se strávníky. Na tuto evidenci strávníků a jejich objednávek navazuje rozpis distribuce stravy. Strávníci jsou přiřazeni na definovaná oddělení a je jim přiřazena i konkrétní výdejna stravy.

Vyúčtování strávníků

Modul eviduje všechny platby od strávníků včetně všech příspěvků na stravu. Je navržen tak, aby obsloužil všechny možné způsoby úhrady stravy. V případě léčebných zařízení umožňuje vyúčtovat náklady za stravu pro jednotlivá oddělení i na jednotlivé pacienty. Každý strávník včetně hromadných strávníků má svoje osobní konto, na které se mu účtuje částka za odebranou stravu.

Plánování stravy

Modul plánování stravy je zaměřen na tvorbu, doplňování a údržbu databáze jídelníčků a provádění s tím souvisejících výpočtů. Umožňuje založení a údržbu databáze surovin, receptur, pokrmů a to včetně jejich nutričních hodnot a technologického postupu přípravy. V systému ASTRIS může být uplatněna jiná struktura skladby jídel, než bylo doposud zvykem.

Expedice stravy

Systém ASTRIS informačně podporuje v podmínkách nemocnic jak tabletový systém výdeje stravy, tak výdej do termoportů. Může zabezpečit označení každé porce dokladem pro kterého pacienta je porce určena včetně popisu přesného složení stravy. Dále zabezpečuje havarijní tiskový výstup při poruše podsystému ASOV. V závodních jídelnách velkých podniků s více jídelnami umožňuje přesnou distribuci stravy do jednotlivých jídelen.

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství je samostatná úloha, která umožňuje vést komplexní agendu potravinového skladu, prodejního skladu či skladu obalů. Obsluha, která provádí např. normování, vidí přímo bez spouštění skladového hospodářství okamžité stavy surovin na skladě, může si prohlížet příjmové i výdajové doklady, karty materiálu apod. Po vytvoření žádanky na sklad, může přímo z programu ASTRIS vytvořit výdajový doklad, bez nutnosti spouštět skladové hospodářství.

Plánování spotřeby surovin

Modul plánování umožňuje dle vytvořeného jídelníčku vytvořit podklady pro objednávání surovin (jaké a kolik surovin bude třeba objednat např. na následující týden), umožňuje normování, vytváření rozpisu pro kuchaře, kalkulace cen jídel, výpočty spotřebního koše apod.

Přímý prodej jídel a doplňkového sortimentu

Umožňuje prostřednictvím elektronické pokladny spojené se stravovacím systémem prodej zboží či výrobků kuchyně s možností zaúčtovat hrazenou částku na konto příslušného strávníka. Ten pak nemusí zboží hradit v hotovosti ale např. formou srážky ze mzdy. Systém je možné použít pro doplňkový sortiment k normální stravě. Např. prodej nápojů, zákusků, salátů.

Pacientské stravování

Pacientské stravování, nebo také systém individuálních diet je vhodný především pro nemocniční a lázeňské dietetické provozy. Umožňuje vytvářet pro libovolného pacienta složení stravy dle přesných nutričních požadavků, aniž by se zvyšovaly nároky na stravovací provoz.

posunout

Vlastnosti systému

Variabilní modulární řešení

Variabilní modulární řešení

Propojení s docházkovým a mzdovým systémem

Propojení s docházkovým a mzdovým systémem

Objednávání stravy přes webový prohlížeč

Objednávání stravy přes webový prohlížeč

Ethernet připojení, PoE napájení

Ethernet připojení, PoE napájení

Možnost o rozšíření o modul SKLAD

Možnost o rozšíření o modul SKLAD

Snadná obsluha dotykovými terminály

Snadná obsluha dotykovými terminály

Variabilní modulární řešení

Modularita systému umožňuje jeho nasazení jak v jídelnách, kde probíhá pouze objednávka a výdej jídel a stravu dodává specializovaná firma, tak v provozech s vlastní kuchyní, kde se využijí softwarové nadstavby pro normování a vedení skladu surovin. Systém pokrývá veškerou problematiku závodních i školních jídelen bez omezení kapacity. Uplatnit lze v malých firmách, kde se podávají pouze obědy, i ve velkých podnicích s třísměnným provozem.

Propojení s docházkovým a mzdovým systémem

S propojením na docházkovým systém má strávník i mzdová účetní přehled o výši dotačního příspěvku. Každý zaměstnanec má nárok pouze na tolik dotovaných jídel, kolik za sledované období odpracoval směn. V docházkovém software lze nakonfigurovat položku stravenky, která se vypočítává podle stanovených zákonitostí (po jaké době za jakých podmínek vzniká nárok). Tyto docházkové informace přebírá stravovací systém a přepočítává sumy za odebranou stravu. Odebrané porce nad limit doplácí zaměstnanec v plné výši bez dotací podniku. Všechna tato data lze také exportovat v různých formátech pro načtení do jiných programů.Objednávání stravy přes webový prohlížeč

Tento softwarový modul umožňuje objednávání a rušení stravy pomocí běžného internetového prohlížeče v rámci firemní sítě intranet. Každý uživatel se přihlašuje svým jménem a heslem. V rámci přihlášení může spravovat objednávky na stravu a prohlížet nebo tisknout přehledy o odebrané stravě a platbách. Obsluhovat systém tak lze například z chytrého telefonu nebo firemního počítače.Ethernet připojení, PoE napájení

Terminál pro výdej stravy AK4 lze jednoduše připojit prostřednictvím ethernetového kabelu, který ho zároveň napájí. Terminál tak lze připojit pouze jedním kabelem, což snižuje pořizovací náklady celého řešení.Možnost o rozšíření o modul SKLAD

Stravovací systém lze rozšířit o skladový modul, který zajišťuje propojení s firemním skladovým hospodářstvím potravin a zásob. Vedoucí pracovník tak má okamžitý přehled o stavu surovin potřebných pro zajištění stravy.Snadná obsluha dotykovými terminály

Intuitivní obsluha terminálu moderní dotykovou obrazovkou. Ovládání funguje jako na běžném mobilním telefonu s dotykovou obrazovkou.

posunout

Výhody řešení

Řešení vhodné jak pro rozsáhlé provozovny, tak i malé provozy

Řešení vhodné jak pro rozsáhlé provozovny, tak i malé provozy

Zefektivnění a urychlení provozu celé jídelny a kuchyně

Zefektivnění a urychlení provozu celé jídelny a kuchyně

Důraz na optimální skladbu živin v jídlech v rámci zdravého životního stylu

Důraz na optimální skladbu živin v jídlech v rámci zdravého životního stylu

Strávník využívá na všechny systémy stejný identifikátor

Strávník využívá na všechny systémy stejný identifikátor

Řešení vhodné pro malé a střední provozy

Stravovací systém Aktion.NEXT nabízí variabilní řešení pro malé a střední provozy s dovozem jídla od externích dodavatelů, bez vlastní kuchyně a skladového hospodářství.Zefektivnění a urychlení provozu celé jídelny a kuchyně

Dlouhodobé používání automatizované jídelny přináší nejen urychlení a zefektivnění celého procesu objednávky a výdeje jídel, ale má také příznivý ekonomický dopad. Do nákladů na klasický provoz jídelny je třeba započítat také náklady na tisk stravenek, ztráty při neoprávněných odběrech jídel, čas obsluhy apod.Důraz na optimální skladbu živin v jídlech v rámci zdravého životního stylu

Systém udává u každého jídla energetickou hodnotu a obsah alergenů. Strávník tak má okamžitý přehled o výživových hodnotách objednávaného jídla.Strávník využívá na všechny systémy stejný identifikátor

Systém Aktion.NEXT nabízí řešení objednávky stravy s použitím stejných ID čipů (karet) nebo otisku prstu, které již strávníci používají pro evidenci docházky nebo kontrolu přístupu. Strávník tak používá jen jedno identifikační médium nebo otisk prstu pro několik činností.

posunout

Spokojený zákazník

Institut Klinické a Experimentální Medicíny IKEM využívá stravovací systém ASTRIS

Hledali jsme strategické a hlavně funkční řešení správy provozu našeho závodního stravování s propojením na náš sklad zásob. Každé výdejní místo je vybaveno výdejním terminálem, kde kuchařky vidí na displeji velikost porce, již uskutečněný odběr, nepřihlášenou stravu, a další. Astris nám zjednodušuje práci spojenou s objednáváním, výdejem, odhlašováním jídel, evidencí a vyúčtováním stravenek a strávníků.

Nezávazná nabídka

Zajíma Vás cenová nabídka vašeho řešení? Kontaktujte nás.

Připojit přílohu