Nová verze Aktion 5.2.4

12. 12. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion 5.2.4.

ACL (Build 842)

 • Pridaná možnosť nastaviť pre pracovný model zápočet sviatku "Ignorovať".
 • Pridaná možnosť v nastaveniach skupiny snímačov prevziať vlastnosti z inej skupiny snímačov.
 • Pridaná možnosť v nastaveniach skupiny oprávnení prevziať vlastnosti z inej skupiny oprávnenie.
 • Pridaná možnosť v navigátori zobraziť osobu toľkokrát, koľko má identifikátorov.
 • Pridaná možnosť exportu HW štruktúry do TXT.
 • Úprava exportu časových údajov v reportoch pre formáty HTLM a XLS.
 • Pridaná možnosť v navigátori zobrazení k osobám pracovnú dobu. Zobrazuje sa aktuálna pracovná doba v daný deň.
 • Úprava radenia v prehľade výroby.
 • Pridaná možnosť vyhľadávania v stromoch, pokiaľ sa použije na začiatku % alebo * tak sa hľadá vo vnútri textu.
 • Pridaná možnosť nastaviť v konfigurácií nahranie iba 1 template k prstu.

ADM (Build 785)

 • Úprava hromadného updatu firmwaru KMC/E 1MB.
 • Úprava vyhodnotenia CRC pri odpovediach na externé antipassback.
 • Pridaná možnosť nahrania iba 1 template k prstu.

AMM (Build 713)

 • Úprava funkcie pre zóny čítač.

MDO (Build 883)

 • Úprava výpočtu pri týždennej pracovnej dobe, keď cez sviatok nebola vybraná správna zmena podľa definície.
 • Úprava výpočtu sviatkov.
 • Úprava dopočtu do limitu na konci dňa v prípade odchodu po zmluve.
 • Úprava dopočtov pri zarovnaní1/2 fondu pri nočnej zmene.
 • Úprava detekcie nočnej zmeny pri variabilnej pracovnej dobe v prípade zápočtu zmeny v dni konca.
 • Úpravy vo výpočte prestávok.
 • Úpravy dopočtov celodenných akcií.

Ako vykonať upgrade SW Aktion?

Upozornenie: Aby bolo možné vykonať upgrade systému Aktion, je nutné mať zakúpenú (aktívnu) službu Aktualizácia pre danú licenciu

Súvisiace odkazy:
BioMini 410 - návod na sprevádzkovanie (PDF, 529 kB)
Stiahnuté kompletné inštalácie verzie 5.2 - po prihlásení(ZIP, 643 MB)