Nová verze Aktion.NEXT 1.9

11. 12. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.9.

Windows aplikácia

Nové moduly a funkcionalita

Prídavné moduly rozširujú systém Aktion.NEXT o dodatočné agendy a funkcie. Môže sa jednať o celkom novú funkcionalitu ktorá sa zameriava na určitú oblasť problematiky, ale zároveň sa môže jednať o doplnok k už existujúcim štandardným prvkom (napr. K dochádzke). Niektoré moduly a funkcie podliehajú licencií a je nutné si ich zakúpiť.

* licencovaný produkt

vylepšenia

 • Optimalizácia čiastočnej aktualizácie a objektových práv(verzia 1.9.3)
 • Čiastočná aktualizácia - je možné identifikovať časový interval, po ktorom sa má realizovať (verzia 1.9.3)
 • Tlačové zostavy - doplnenie hotového prenosu do zdroja  (verzia1.9.3)
 • Saldo - ospravedlneného intervalu sa započítavajú maximálne hodnoty do hodnoty fondu pracovnej doby(verzia 1.9.3)
 • Zavedenie voľby rozdelenia zmeny cez polnoc (vždy/len pri nočnej)(verzia1.9.3)
 • Počítanie nadväzujúcich zmien sa započíta do rôznych dní(verzia1.9.2)
 • Celodenné akcie - generované podľa zmeny - uplatnené aj podľa zápočtu MS(verzia1.9.2)
 • Zavedenie stĺpcov Skutočný príchod a Skutočný odchod predstavujúce pôvodný čas priechodu v prípade, že sú nastavené limity alebo zarovnania(verzia 1.9.1)
 • Čiastkové intervaly - prevod do SQL formy pre jednoduchšiu prácu s dátami(verzia 1.9.1)
 • Optimalizácia vykonávania čiastočnej aktualizácie - je tvorená ina v prípade zmeny majúcej vplyv na dáta nahrané do HW
 • Centrum akcií - v rámci odosielania e-mailov je teraz možné zasielať GPS pozíciu
 • AXT 500 - možnosť vyhodnocovať otlačok v pamäti terminálu namiesto FP modulu, výhodné pre vyhodnocovanie veľkého množstva osôb
 • Automatické prepočty po úpravách v Hromadnom pláne zmien a Plánu šablón kalendára
 • Plugin stravné lístky- Možnosť zadať uplatnenie pomeru k fondu pracovná doba, doplnená možnosť zadania ako desatinné čísla
 • Hromadné vloženie spoločnej hodnoty 
 • Exportný modul pre formát DBF
 • Hromadný plán - tlač popisu a exportu teraz aj s farebným označením

Opravy

 • Oprava detekcie uznaného intervalu na konci zmeny končí príchodom(verzia 1.9.3)
 • Užívateľské stĺpce- oprava ukladania desatinných čísel(verzia 1.9.3)
 • Plugin Stravné lístky- oprava kontroly nevyužitia sviatkov(verzia1.9.3)
 • Oprava odpočítania sviatkov rozdelená cez polnoc(verzia 1.9.3)
 • Oprava kontroly licencie na priame ovládanie (využíva počet prístupových adresových bodov)(verzia 1.9.2)
 • Oprava zadávania návštev (verzia1.9.2)
 • Oprava časového obmedzenia v definícií akcií (verzia1.9.2)
 • Úprava počítania nadväzujúcich zmien (začiatky a konce v prípade nastavenia začiatky len s priechodom)(verzia 1.9.2)
 • Oprava zdvojenia výsledkov pri viacerých zmenách v jeden deň(verzia 1.9.2)
 • Oprava priameho ovládania a reakcie na massenger pre zariadenie AXT 3xx / 5xx, pre správnu funkčnosť je treba AXT verziu min. 1.0.09074 (súčasť inštalácie)(verzia 1.9.2)
 • Oprava počítania prestávky pri nezadaných limitoch a modelovej zmene
 • Úprava generovania celodennej akcie pri poslednom priechode do polnoci
 • Oprava zobrazenia grafu z aktuálneho zobrazenia
 • Oprava počítania zaokrúhlených záporných hodnôt
 • Oprava zaokrúhlení neskorého príjazdu v zvláštnych prípadoch 

Webový klient

Vylepšenia

 • Pridaný stĺpec Snímač do sekcie Priechody
 • Možnosť v konfiguračnom súbore vynechať zistené domény a doménu prípadne doplniť ručne 
 • Zachovávanie farieb po selekcií a spúšťaní zoznamu v priechodoch
 • Poradie tlače záznamu sa získava podľa aktuálneho radenia v zozname, z ktorého sa tlačí

Opravy

 • Oprava editácie pracovných ciest do budúcna (verzia 1.9.3)
 • Oprava prihlasovania pomocou domény (je možné zadať symbol @)
 • Oprava výšky reportu v niektorých prehliadačoch

Mobilný klient

Novinky

 • Uvoľnená Mobilná aplikácia pre Windows Phone

Opravy

 • oprava prihlasovania


Cloud aplikácie

vylepšenie

 • Úprava importu - pri update sa mení iba stĺpec obsiahnutý v importnom súbore

Opravy

 • Oprava editácie pracovných ciest do budúcna(verzia1.9.3)

 • Opravená anglická a slovenská lokalizácia


Novinky ve verzi Aktion.NEXT 1.9