Nová verze Aktion.NEXT 1.8

15. 08. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.8.

Nové moduly a rozšírený funkcionality:

 • Mobilná aplikácia Aktion.NEXT pre OS Android, iOS
 • Agendy Hromadné plánovanie zmien a Plán šablón kalendárov
 • Rozšírenie možností plug-inov Stravenky pre počítanie rôzneho počtu stravných lístkov pre rôzne hodnoty fondu
 • Implementácia funkcie „Maximálny ročný nadčas“ – upozornenie na blížiaci sa/prekročený maximálny ročný zákonný nadčas s možnosťou zmluvného navýšenia

Úpravy funkcionality:

 • Možnosť nastaviť "Počítanie vždy do včera" pri súčtovej mzdovej zložke
 • Schvaľovaná uznaná zložka sa počíta do odpracovanej doby až po schválenie
 • V rámci mzdových zložiek zavedená možnosť vypnúť generovania na ďalšie dni s možnosťou určiť spôsob výpočtu celodennej akcie
 • Možnosť obnovenia priechodu, pokiaľ boli vytvorené ako zmazané "Po uzávierke"
 • Možnosť filtrovať a zoraďovať podľa statusu uzávierky
 • Optimalizácia Komunikačného serveru - vyťaženie procesoru
 • Optimalizácia načítania dát do dochádzkových výkazov
 • Optimalizácia komunikácie medzi serverovou a klientskou časťou (redukcia prenášaných dát)
 • Lokalizácia Centra akcií
 • Oprava počítania konca prerušenia a prestávok (uvažuje sa skutočný čas priechodu)
 • Oprava výpočtu pri nočných zmenách so zápočtom do dna konca
 • Oprava počítania Plného mesačného fondu, Mesačného fondu a Týždenného fondu z plánovaných zmien pri zápočte do dňa konca
 • Mazanie a kopírovanie zdrojových súborov pre XML import pokým vyhovuje viac súborov maske názvu (berie sa prví vyhovujúci ako pri samotnom importe)
 • Oprava počítania maximálneho denného salda pokým je nastavený stratový čas na konci dňa
 • Oprava počítania Evidencie pracovnej doby pre mzdovú  zložku Sviatok vo sviatku, keď nie je uplatnená žiadna zmena
 • Oprava generovania máp antipassbackových zón
 • Implementácia "Obmedzenie podľa odpočtu" pri prechodových mzdových zložkách
 • Určenie zmeny podľa šablóny kalendára pre managersky režim (model automat)

Úpravy vo webovom klientovi:

 • Možnosť editovať priechodov a spočítaných hodnôt priamo s osobného výkazu
 • Možnosť hromadnej uzávierky a prepočtu pre viac osôb
 • Možnosť nastavenia pevnej veľkosti tabuľky na stránku s posúvnikom
 • Zavedená voľba Párovať priechody (prehľadnejšie zobrazenie príchodov/odchodov)
 • Implementácia upozornení na končiacu platnosť licencie
 • Oprava pozície a veľkosť tooltipových okien v prehliadači Internet Explorer verzie 7 
 • Implementované práva na zobrazenie prehľadov Pracovných výkazov a Pracovných ciest

Návod: Mobilní aplikace
Návod: Agendy Hromadný plán směn a Plán šablon kalendářů