Změny v licencích

01. 03. 2014
S platností od 1.3.2014 dochází ke změnám v objednávání licencí software Aktion

Zásadnou zmenou je predovšetkým to, že už nebudú vystavované zálohové faktúry, ale iba faktúra - daňový doklad a licenciu je možné viacnásobne rozširovať bez nutnosti čakania na úhradu predchádzajúcej faktúry.

NA každú novú licenciu alebo je rozšírenie bude uzavretá Zmluva, ktorej predmetom bude poskytnutá licencia softwaru Aktion a služba servisnej a systémovej podpory. Táto zmluva je odoslaním Zákazníckej objednávky a jej potvrdením zhotoviteľom. 

Tiež platia nové podmienky servisnej a systémovej podpory, ktoré sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok. Venujte jej prosím pozornosť, pretože sú tu definované pojmy a postupy predovšetkým pre oblasť podpory.

Nová licencia:

 • Nová licencia je funkčná ihneď v plnom rozsahu. Jej parametre je možné meniť ľubovoľné (pridávať a uberať), a to až vystavenia faktúry.
 • Faktúra bude vystavená automaticky po 60 dňoch od založenia licencie alebo si ju môžete vyžiadať skôr. Toto sa vykoná pri licencií, menu aktivovať licenciu. Do doby vystavenia faktúry je možné využívať služby podpory (Aktualizácia a Technická podpora) ZDARMA.
 • Od vystavenia faktúry bude zmena licencie už braná ako rozšírenie licencia.
 • Pokiaľ nebude faktúra uhradená v termíne splatnosti, dôjde k zablokovaniu licencie do doby úhrady dlhovanej čiastky.

Rozšírenie licencie:

 • Rozšírenie licencie je možné od verzia SW 5.0 a vyššie.
 • Zmena licencie je možná iba smerom hore.
 • Faktúra bude vystavená ihneď po odoslaní a potvrdení objednávky. Túto faktúru nebude možné stornovať.
 • Rozšírenie licencie je možné spraviť viacnásobne bez nutnosti čakania na úhradu predošlej faktúry. 
 • Pokiaľ nebude faktúra uhradená v termíne splatnosti, dôjde k zablokovaniu licencie do doby úhrady dlhovanej čiastky.

Služby Servisnej a Systémovej podpory (Aktualizácie)

 • Zmluva na služby a systémové podpory je uzavretá vystavením a potvrdením Zákazníckej objednávky pri objednaní novej licencie alebo iného rozšírenia, alebo pri objednaní samotnej služby Aktualizácie.
 • Prvá faktúra týchto služieb bude spolu s fakturáciou novej licencie. Služba sa hradí na 1 rok dopredu. Fakturácia na ďalšie obdobie bude už na základe samostatnej faktúry služieb.
 • Pri rozšírení licencie bude spolu s licenciou fakturovaná aj pomerná časť služieb do konce fakturačného obdobia. Faktúra na ďalšie obdobie už bude zahŕňať aj čiastku služieb za rozšírenie.