Nová verze Aktion.NEXT 1.7

12. 05. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.7.

Nové moduly a rozšírenie funkcionality:

 • Priame ovládanie (agenda HW štruktúra) - možnosť nastavenia stavov (akcií) na zariadeniach

 • Integrovanie video návodu

 • Doplnenie nových funkcií do modulu centra akcií - akcie na adresovom bode

 • Možnosť editovať priechodu a spočítaných hodnôt priamo z osobného výkazu vo webovom klientovi

 • Nad HW štruktúrou a módy prístupu bol vytvorený zoznam Objekt s definovaným prístupom, zobrazujúci osoby a vozidlá, ktoré majú prístup na danú časť HE štruktúry, alebo majú použitý daný mód prístupu

Úpravy vo Windows aplikácií:

 • Doplnenie výpočtu prestávky po dosiahnutí minima

 • Vygenerovanie prestávky je obmedzené minimom z hora
 • Pevné prestávky relatívne k príchodu, priradenie prestávky vždy po splnení minima pred prestávkou

 • Optimalizácia rýchlosti načítavania dát - nečítanie iba aktuálneho záznamu pri jeho zmene.

 • Optimalizácia algoritmu výpočtu dochádzky.

 • Oprava počítania modelu automat

 • Zjednotenie opakovaných upozornení pri hromadnej uzávierke

 • Oprava generovaní celodenných akcií v 5 piatich dňoch pred daným obdobím

 • Počítanie nárokov na stravné lístky aj z o súčasných zložiek (záleží na poradí zložiek pri modeli)

 • Voľba období uzávierky podľa nastavení dopočtu do

 • Úprava počítania dopočtu na pevný čas - aplikujú sa limity podľa zmeny

 • Možnosť nastavenia vychádzajúceho Prepočtu do v rámci dochádzky, pridaný prepočet do včerajšieho dňa

 • Oprava spúšťania prepočtu po editáciách v agende Hromadný výkaz

 • Optimalizácia načítania stĺpcov pre designer tlačových zostav

 • Oprava hľadaní zmien, uplatnenie vopred schválených hodnôt, max- salda apod. pri zápočte do konca dňa

 • Oprava odčítania prestávok pre Model manager

  Oprava možnosti editovať mzdové zložky za obdobie pri častej uzávierke

Úpravy ve webovom klientovi:

 • Optimalizácia práce s webovým klientom

 • Vylepšenie správania editačných tooltipov

 • Oprava kumulovania zmien pri čiastočnej uzávierke mesiaca

 • Náhľad na priechod v denných dátach dochádzky ako tooltip nad stĺpcom Začiatok, Koniec

 • Zavedenie symbolu pre uzávierku/potvrdenie pre prvé vybrané obdobie v rýchlom prepínači osôb