Nová verze Aktion 5.2.3

10. 02. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion 5.2.3.

ACL (Build 829)

  • Pridaná možnosť nastaviť pri užívateľských účtoch možnosť  zobraziť pred vlastnou uzávierkou zoznam chýb v dochádzke.
  • Pridaný nový typ činnosti pracovný pomer. Pre opakované nástupy osôb. Osoby sa potom zobrazujú v MDO aj podľa tejto činnosti
  • Pridaná možnosť pri tlačení uloženie do PDF.

ADM (Build 780)

  • Úprava počítaní v zónach pri variante čítač.
  • Pridaná možnosť odosielania UDP paketu.

MDO (Build 857)

  • Úprava výpočtu prerušení pri nočnej zmene.
  • Úprava výpočtu prestávok pri prerušeniach do súvislej doby.
  • Úprava detekcie výpočtu nočnej zmeny.
  • Úprava výpočtu prestávky v prípade že predchádzajúca zložka ako prestávka je dlhšia ako prestávka.
  • Úprava dopočtov na jadro, limit v prípade varianty obmedzený podľa dopočtu.
  • Pridaná možnosť zobrazení chybných hlásení pred vlastnou uzávierkou osoby.
  • Pridané zobrazovanie osôb aj podľa činnosti "Pracovný pomer".

Ako vykonať upgrade SW Aktion?

Upozornenie: Aby bolo možné vykonať upgrade systému Aktion, je nutné mať zakúpenú (aktívnu) službu Aktualizáciu pre danú licenciu.

Súvisiace odkazy:
BioMini 410 - návod na zprovoznění (PDF, 529 kB)
Stažení kompletní instalace verze 5.2 - po přihlášení (ZIP, 643 MB)