Nová verze Aktion.NEXT 2.0

12. 11. 2015
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 2.0. Mezi největší novinky patří podpora nových zařízení řady eSeries, rozšíření komunikačního serveru o lokální SQL databázi, možnost lokalizace docházkových záznamů a ukládání identifikačních karet v hexadecimálním tvaru. Ke spuštění je potřeba Microsoft .NET Framework verze 4.5.1 a vyšší!

S verziou 2,0 začína podpora nových zariadení rady eSeries (eSmartReader, e Reader, eBox, eRelay0. Všetky informácie ohľadom týchto produktov nájdete na serveri technickej podpory v sekcií Návody a manuály – eSeries (po prihlásení).


V oblasti dochádzky bola doplnená možnosť lokalizácie záznamov.  Teraz je možné prekladať názvy mzdových zložiek, modely pracovných dôb, zmien, dochádzkových predpisov, šablón kalendárov a to po novom v štyroch jazykových mutáciách - Češtine, Slovenčine, Angličtine, Nemčine (novinka). Viac informácií nájdete v užívateľskom manuáli.Agenda Hromadný plán zmien poskytuje nové možnosti. Pribudol stĺpec Pomer fondu, ktorý vyjadruje rozdiel medzi fondom podľa plánu a zákonným fondom (podľa pracovnej zmluvy).Dáta je teraz možné filtrovať podľa zmeny či akcie (výberový filter). Užívateľ si môže taktiež nastaviť individuálne sumy - možnosť sčítať všetko alebo iba dni s akciami/bez akcií. Jednotlivé sumy môžu byť v definovanom poradí a farebne odlíšené. Behom samostatného plánovania sú kontrolované dochádzkové parametre podľa platného zákonníku práce (nepretržitý odpočinok medzi zmenami a nepretržitý odpočinok cez týždeň). Viac informácií nájdete v aktualizovanom užívateľskom manuáli.Ďalej prišlo k úprave interných čísel identifikačných kariet. Identifikátory sú teraz ukladané v hexadecimálnom tvare (parameter Interné číslo dlhé)! Typ Desfire sa teraz neskracuje, ako to bolo doteraz. V prípade, že Vaša spoločnosť disponuje identifikačnými kartami typu Desfire a máte v pláne rozšíriť systém o produkty rady eSeries, je nutné tieto karty znovu zadať! Viac informácií nájdete v užívateľskom manuáli.Pri komunikačnom servery bol vylepšený výkon použitím plnohodnotnej lokálnej SQL databázy, ktorá uchováva komunikačné dáta a vylepšuje komunikáciu medzi HW a správcom zariadenia. Databázu je nutné pri inštalácií vytvoriť (inštalátor sám ponúkne potrebné kroky). Zároveň skončila podpora Windows XP a Windows Serveru 2003, čo je dôvodom prechodu na Microsoft.NET Framework verzie 4.5.1 - viac informácií o prechode z verzie 1.10.2 na verziu 2.0 nájdete tu. Odporúčame tento dokument preštudovať ešte pred samotnou inštaláciou!Upravené boli minimálne požiadavky pre inštaláciu SW Aktion.NEXT. Ich výpočet nájdete tu.

Zmenila sa technológia skenovania otlačku prsta kvôli zariadeniu rady eSeries. Preto pri existujúcich biometrických systémov je nutné v prípade rozšírenia o nové produkty preskenovať otlačky!

Aktion.Cloud bol kompletne prerobený. Úvodná obrazovka obsahuje informácie o komunikácií s HW, zadávanie otlačku je teraz možné robiť priamo v aplikácií pri osobách, osoba sa prihlási na základe hesla apod. Všetky informácie ohľadom nového Cloudu nájdete v užívateľskom manuáli.Z dôvodu prehľadnosti a jednotnosti bola graficky oddelená cloudová a serverová webová aplikácia. Cloud je teraz orientovaný do zeleno čiernej farby, zatiaľ čo klasický webový klient do červeno čiernej.Rozšírená bola aj mobilná aplikácia o pripojenie s Cloudom. Teraz existujú dve varianty, ktoré sú rovnako vizuálne rozdelené. Klasický mobilný klient k aplikácií Aktion.NEXT zostal v červenej farbe a jednotlivé funkcie zostali zachované. Cloudová mobilná aplikácia je teraz v zelenej farbe a konfigurovať sa dá priamo z webovej aplikácie Aktion.CLOUD. Sprevádzkovanie je oproti serverovej verzií oveľa jednoduchšie. Viac informácií nájdete v užívateľskom manuáli.
Úpravy a vylepšenia funkcionality

 • Nemecká lokalizácia (aplikácie, záznamy)
 • Možnosť použitia @User a @Person vo filtroch pre vyhľadanie aktuálne prihláseného užívateľa alebo osoby (filtrovanie záznamov, ktoré zmenili aktuálne prihlásený užívatelia, filtrovanie pracovných jednotiek, kde aktuálne prihlásená osoba je vedúcim, apod.)
 • Doplnenie Návštevných osôb a vozidiel do Centra akcií
 • Podpora externého antipassbacku
 • Pri mazaní užívateľského stĺpca sa tento stĺpec zmaže aj z histórie
 • Možnosti tlače priechodov v dochádzkových zostavách
 • Import/Export - odosielanie informačných e-mailov po spracovaní definície
 • Konfigurácia - kontrola duplicitných adries pri adresových bodoch
 • Typ návštevy – v prístupe je dostupná iba možnosť Vlastná
 • Typ návštevy – možnosť vytlačenia tlačovej zostavy pri zálohovaní návštevy podľa rôznych kritérií
 • Plánované poldenné akcie pre model Manager
 • Nový spôsob počítania sviatkov - "Sviatok dorovnáva záporné saldo"
 • Úprava počítania Zákonného fondu v Hromadnom pláne zmien
 • Úprava počítania prestávok 
 • Možnosť počítania  ospravedlnených hodnôt nad fond pracovnej doby
 • Príplatky - rozdelenie cez polnoc - možnosť zachovať príslušnosť ku dňu podľa zápočtu
 • Plánovanie akcií - schvaľované zložky nie sú automaticky schválené
 • Zavedená systémová zložka Zákonný fond (denný)
 • Webový klient - možnosť schvaľovania plánovaný akcií
 • Hlásenie o nedostatočných právach pri aktivácií/deaktivácií prítomnosti/prístupe
 • AXT500 - vlastnosť Nahrávať mená (získavanie mena online po priechode)
 • Ukladanie layautov zoznamových obrazoviek
 • Generovanie prerušenia berie do úvahy započítanie dňa, započítanie dňa podľa fondu a odpracované aj pre súčtové zložky

Opravy

 • Kontrola pri ukladaní adresového bodu AXT, iba ak nie je linka využívaná už u iného aktívneho AXT terminálu
 • Oprava prístupových kalendárov S1
 • Určenie dát započítania pre celodenné akcie a sviatky pri nočnej do dňa konca
 • Oprava generovania poldňa zo žiadosti v kombinácií s ďalšími priechodmi
 • Doplnenie žiadosti do exportného súboru dát
 • Oprava ukladania objektov, kde sú činnosti s dokumentmi
 • Webový klient – oprava správania Viditeľný pre všetkých
 • Oprava kontroly prestávok medzi zmenami
 • Oprava počítania celodennej akcie pri generovaní na priemerný fond a podľa započítania dňa na vyhovujúce dni bez zmeny
 • Externý stĺpec - oprava ukladania
 • AXT - oprava hlásenia pri editácií adresového bodu
 • Oprava ručnej plnej aktualizácie na KMC linke
 • Oprava určenia DátumDo pri zadávaní viacdenného plánovania akcie pomoci dialógu v Pláne zmien
 • Oprava exportu do súboru DBF
 • Oprava vlastného formátu pri APR, maska môže byť 2-30 znakov, oprava vyhodnotenia vlastnej masky pre APR
 • Oprava vyhodnotenia pluginu pre mesačné hodnoty pokiaľ pracovný pomer 1. v mesiaci
 • Oprava počítania maximálneho denného salda pokiaľ je v rušenej časti interval od zložky so schválenou hodnotou (zložka sa nesmie skracovať)
 • Oprava zaokrúhľovania (model - zaokrúhlenie už nemá vplyv na prvý a posledný priechod)
 • Oprava výpočtu - práca cez polnoc a koniec intervalu so zaokrúhlením na polnoc
 • Oprava odpočtu z Odpracované pri zaokrúhlení zmeny dolu pri krátkych intervaloch
 • Oprava masky pre editovanie dní
 • Oprava počítania poldňa na konci zo žiadosti
 • Oprava výpočtu rozdelenie cez polnoc pri dvoch spojených zmenách 
 • Oprava layoutu nastavenia mzdovej zložky
 • Oprava výberu buniek v plánoch zmien
 • Oprava počítania zložky Práce nadčas pri prekročení limitu

Na stiahnutie

Novinky ve verzi 2.0