Nová verze Aktion CLOUD

08. 02. 2017
Dovolte, abychom Vás informovali, že byl aktualizován SW Aktion CLOUD pro kontrolu přístupu a evidenci docházky.

NOVÉ FUNKCIE

Bezpečnostný otlačok

Bezpečnostný otlačok slúži k autorizácií osoby na snímačoch z rady eSeries v núdzovom režime. Teraz máte možnosť pri vybraných osobách označiť až 80 otlačkov, na ktoré budú snímače reagovať aj v prípade výpadku pripojenia na internet.

Nové nárokové a zostatkové mzdové zložky

V dochádzkovej aplikácií je možné po novom zadávať nároky na Dovolenku na Zdravotné voľno (Sick Day) a sledovať ich aktuálny zostatok!

Hromadne vložené hodnoty

Umožňuje hromadne vkladať k viacerým osobám naraz hodnoty zložiek typu Dovolenka nárok, Sick day nárok, či Prémia peniaze.

Telefónne číslo v zozname prítomných osôb v mobilnej aplikácií

Z zoznamu prítomných osôb (záložka ľudia) môžete priamo zavolať konkrétnej osobe. Funkcia je dostupná na zariadeniach s OS Android. Pre iOS zariadenia bude funkcia dostupná v ďalšej aktualizácií.

Vylepšenie čítania otlačku na snímačoch

U biometrických snímačov bolo vylepšené chovanie senzoru pri snímaní otlačku prsta. Bola obmedzené opakovania čítania pri dlho položenom prste a aktivácia čítačky pri zle položenom prste na senzor. 

Tabletová aplikácia

Nová aplikácia so spojením s tabletom alebo smart telefónom funguje ako mobilný dochádzkový terminál, na ktorom môžu pracovníci zadávať príchody a odchody rovnako ako na bežnom snímači. K identifikácií je možné použiť 6 miestny vstupný kód a v prípade, že je tablet vybavený NFC čítačku, prístup je možný aj identifikačnou kartou.

Pracovná cesta - výška náhrad

Podľa zákonu práce (zákon č. 262/2006 Sb.) sa k mesiacu Január 2017 zmenila výška náhrady (diet) pri pracovných cestách. V SW sú nastavené minimálne čiastky a sú počítané automaticky. Pre 5 až 12 hodín pracovnej cesty je to  ČR 72,- Kč (SK 4,50 €), pre 12 až 18 hodín 109,- Kč (SK 6,70 €) a pre viac ako 18 hodín 171,- Kč (SK 10,30 €).

NA STIAHNUTIE

 
pdf Popis novinek a návody k nastavení v Aktion.CLOUD 
 

 
pdf Návody a videonávody Aktion.CLOUD