Nová verze Aktion.NEXT 2.3

19. 07. 2017
Na serveru technické podpory eCare byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 2.3, která obsahuje novou agendu Výjimka módu otevírání, opravy a vylepšení modulu Workflow, rozšíření funkce Hromadná změna o částečné přidání/odebrání přístupu a blokaci uzávěrky.

NOVÉ FUNKCIE

Výnimka módu otvárania

Nová agenda Výnimka módu otvárania slúži pre stanovenie iného módu, než je definovaný v agende Módy otvárania. Definuje sa pre konkrétny dátum, rozsah období či opakujúce sa udalosti. Výnimka je nadradená módu otvárania, módu prístupu a je vhodná pre nastavenie prístupu pri celozávodnej dovolenke alebo dni otvorených dverí.

Workflow

V plánovanie a žiadostiach boli doplnené funkcie ako možnosť zažiadať o mzdovou zložku Max. denné saldo, rozdelenie jednej viacdennej žiadosti na dve, upravenie žiadosti schvaľovateľom vč. zmena schvaľovateľa, radenie mzdových zložiek a určenie zložky východiskovej pre plánovanie, zobrazenie kalendára kolegov aj kalendára podriadených priamo v agende Žiadostí (predtým iba v agenda Môj plán a žiadosti).

Hromadná zmena (čiastočná)

Funkcia hromadná zmena bola rozšírená o možnosť čiastočne zmeniť prístup u osôb, vozidiel, organizačnej štruktúry a typov návštev. Môžete pridať/odobrať prístup na konkrétny snímač či terminál so zachovaním súčasného prístupu.

Blokácia uzávierky

K blokovaniu uzávierky dochádzky pri prekročení/nedosiahnutí hodnoty súčtovej zložky (saldo, nadčasy, zostatky).

NA STIAHNUTIE

pdf Podrobný přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 2.3

pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 2.3
pdf Návod pro Aktion.NEXT – hromadná změna