Konference Bezpečná škola 2017

26. 04. 2017
V měsíci květnu vystoupíme s přednáškou na Konferenci Bezpečná škola týkající se velmi aktuálního tématu, a to zajištění bezpečnosti dětí a osob ve školských zařízeních. Konference se koná 25. května 2017 od 9h v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice.

Predstavíme tu systém pre zaistenie vstupných miest do školských budov a súvisiacich objektov. Vďaka funkciám systému Aktion budete mať prehľad kto, kedy a kam vstúpil, so zaistením rýchleho zrušenia stratených alebo odcudzených identifikačných prvkov (bezkontaktných kariet a príveskov) a s možnosťou prepojenia na ďalší systémy spravované školou.

Systém Aktion ponúka elektronické riešenie s tabletovou, mobilnou a biometrickou čítačkou. Pomocou mobilnej aplikácie môžete sledovať prítomnosť detí v jednotlivých skupinách alebo triedach, prípadne otvoriť hlavný vchod alebo bránu. Systém spracováva dochádzku detí a pripravuje dáta pre výpočet nároku na školné a stravné. Výhodou je prehľadná databáza rodičov a blízkych osôb dieťaťa. Osoby sa môžu identifikovať PIN kódom, kartou alebo otlačkom prstu. Riešenie umožňuje zároveň evidovať dochádzku všetkým zamestnancom.

Viac o systéme Aktion pre materské školy, jasle a detské skupiny sa dozviete tu.

Na konferencií sa môžete zaregistrovať tu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Tím EFG CZ