Aktualizace Aktion CLOUD

29. 05. 2018
Aktualizovali jsme SW Aktion CLOUD pro kontrolu přístupu a evidenci docházky. Kromě přehlednější a rychlejší webové aplikace vám usnadní práci u funkce Zámek, Rychlý výběr či vylepšené vyhledávání.

NOVÉ FUNKCE

Nový design a vylepšení webové aplikace

Modernější, přehlednější a rychlejší.

Filter pro vyhledávaní

Pohodlnější fulltext vyhledávání ve všech sloupcích naráz.

Podpora GDPR procesů

V souvislosti s platností nového NAŘÍZENÍ PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) od 25. 5. 2018 byly do SW přidané a upravené funkce pro smazání osobních údajů osob aj. 

Rychlý výběr

Při ručním přidávání průchodů je možné vybrat předdefinované akce typu příchod, odchod, přerušení, celodenní nepřítomnost aj.

Funkce zámek

Ruční zadání 2 akcí je nyní vylepšeno o funkci zámku, který automaticky nastaví opačný směr a stejnou mzdovou složku pro příchod. 


pdf Návody a videonávody Aktion CLOUD