Novela zákoníku práce - změny od října 2023

18. 10. 2023
Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která nabyla účinnosti k 1. říjnu 2023, přináší významnou změnu týkající se zaměstnanců pracujících na dohody. Pro zvládnutí těchto změn stačí provést úpravy v Docházkovém systému Aktion. Většina změn je pouze o nastavení aplikace a výpočtů docházky, vytvoření nových exportů docházky nebo synchronizace osob. Druhá část novely pak bude platná od 1. ledna 2024.

Změny v zákoníku práce platné od 1. října 2023

Příplatky, překážky v práci

Nově budou mít zaměstnanci pracující na dohody nárok na pracovní volno při překážkách v práci. Budou jim rovněž náležet příplatky za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu. Řešením je pouze nastavení v docházkovém systému Aktion. K modelům pracovní doby používaným pro DPP nebo DPČ bude třeba přidat všechny příplatkové mzdové složky Příplatek odpolední, Příplatek svátek, Příplatek noční, Příplatek sobota, Příplatek neděle, nakonec pak Překážky v práci na straně zaměstnavatele, pokud jsou používány a potřebujete je v docházce počítat. Přidání složek k modelům pracovní doby je popsáno v pdf dokumentu níže.

Home office, práce na dálku a náhrady

V docházkovém systému Aktion.NEXT je práce na dálku, resp. home office, standardně podporována. Vzhledem k novým změnám v zákoníku práce bude pravděpodobně nutné pouze přidat příslušnou mzdovou složku k modelům pracovní doby pro DPP nebo DPČ. Po této úpravě bude možné tuto složku využívat, a docházkový systém ji bude zohledňovat i pro zaměstnance pracující na dohody. Přepočet na peníze je možné v docházce nastavit také, ale zpravidla je řešen ve mzdovém systému, z docházky do mezd se pak přenáší pouze spočítané hodiny.

Nepřetržitý denní odpočinek

Dřívější „odpočinek mezi směnami“ byl upřesněn a vynecháno slovní spojení „mezi směnami“, které bylo nahrazeno pojmem „denním odpočinkem“. Nově se na odpočinek nehledí jako pouze na interval mezi koncem jedné a začátkem další řádné směny, ale bere se v potaz také i nařízený přesčas mezi těmito směnami, který doteď bylo možné interpretovat různě. V cyklu 24 hodin po sobě jdoucích je tak nutné dodržet nepřetržitý odpočinek alespoň 11 hodin (mladistvý zaměstnanec 12 hodin), případně zkrácený odpočinek 8 hodin, který je pak vynahrazen v následujícím odpočinku. Odpočinek je tak nutné dodržet i ve dnech, kdy je určena pouze práce přesčas. Docházkový systém Aktion.NEXT bude zobrazovat varování v případě nedodržení těchto pravidel, ale je nutné mít zapnutou funkci hlídání u modelu pracovní doby.

Úpravy exportů

S novými příplatkovými mzdovými složkami, které byly přidány v souladu s novelou Zákoníku práce, bude potřeba provést úpravy v existujících exportech docházky nebo v synchronizaci s mzdovými systémy. Je důležité, aby tyto nové hodnoty byly přeneseny do mzdových systémů tak, abyby byly zohledněny ve výplatech zaměstnanců. Stávající exporty docházky zpravidla zaměstnance na dohody neobsahují. V případě zájmu o úpravu exportu nebo synchronizace se mzdovým systémem kontaktujte technickou podporu na webovém portálu eCare (po přihlášení).

Rozvržení pracovní doby

S novými právními požadavky na rozvržení pracovní doby vyvstává také povinnost zajistit, aby zaměstnanci byli informování o svých plánovaných směnách včas. Je třeba předem sestavit písemný rozvrh pracovní doby a informovat o něm zaměstnance nejpozději 3 dny před začátek směny nebo období, na které je pracovní doba rozvržena. Řešte stejným způsobem jako u stávajících běžných zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z docházkového systému Aktion se kalendář naplánovaných směn apod. neposílá přes notifikace automaticky , nicméně je možné si kalendář naplánovaných směn exportovat ručně například do MS Excel, poslat na e-mail nebo vytisknout. Plánovat je možné individuálně i hromadně pro konkrétní osoby přes osobní výkaz nebo agendu Hromadný plán směn, dále pak je možné využít tzv. šablonu kalendáře, pokud se směny pravidelně opakují. Tuto šablonu pak může mít osoba platnou po celou dobu pracovního poměru.

Převedení DPP na pracovní poměr po 180 odpracovaných dnech a platné smlouvě 12 měsíců

Jakmile bude převeden zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, bude třeba mu změnit docházkový předpis v Aktionu. Převod na běžný docházkový předpis HPP systém nebude provádět automaticky, ale změny je nutné provést ručně nebo synchronizací Aktionu s personálním/informačním/mzdovým systémem.

VÍCE INFO:

pdf Nastavení změn v systému Aktion.NEXT