Nová verze Aktion NEXT 3.9

23. 06. 2020
Aktualizace Aktion.NEXT v3.9 přináší několik důležitých optimalizací a úplných novinek. Velmi důležitou optimalizací, která není na první pohled viditelná, je snížení narůstající velikosti DB v čase při ukládání docházkových dat a celkové zrychlení přepočtů. Mezi uživatelskými novinkami naleznete možnost „objednávat“ návštěvy dopředu na určitý den přes webové rozhraní či zahajovat / ukončovat návštěvu projetím vozidla přes vrátnici. Dále je přidána podpora nového HW typu eXtender pro ovládání výtahů, zapínání EZS či otevírání skříněk. V přístupovém systému můžete nově vyhledávat události dle času. V docházce lze nyní nastavovat práva uživatelů i na konkrétní pracovní jednotky, což umožní vedoucím kontrolu docházky osob z pracovních jednotek, v nichž nejsou vedeni jako vedoucí. V osobním výkaze přibyl praktický informační sloupec „Denní akce“ - pro slovní popis nastalých celodenních / půldenních akcí v pracovním dni, dále možnost nastavení nezapočtení svátku v případě výskytu jiné celodenní akce (OČR, Placené volno, Překážky apod.) a řada dalších drobných vylepšení.

NOVÉ FUNKCE

Optimalizace docházky

Změna principu ukládání docházkových dat, zrychlení ručního vkládání průchodů, přepočtů a uzávěrek

Práva na pracovní jednotky

Uživatelům lze nyní nastavit práva na konkrétní pracovní jednotky, aniž by byli v těchto jednotkách vedoucími

Návštěvy

Plánování návštěvy přes webové rozhraní, zahájení a ukončení návštěvy projetím vozidla (rozpoznání SPZ – Ateas)

Sloupec Denní akce

Praktický informační sloupec pro slovní popis nastálých celodenních / půldenních akcí

Podpora zařízení typu eXtender

Reléový modul (8 relé a 8 vstupů) pro ovládání výtahů, EZS či otevírání skříněk

a spousta dalších novinek, vylepšení a oprav

Filtrování událostí dle času, rozšíření API rozhraní, podmíněné průchody, nastavení zápočtu svátku při jiných akcích, nové komponenty, "waiting" formulář při ukládání, ...

VÍCE INFO:

pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 3.9

Přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 3.9 – web changelog