Nová verze Aktion NEXT 3.11

22. 03. 2021
Podpora kiosku pro samoobslužnou registraci osob a vozidel – včetně vydání ID karty, pořízení fotografie návštěvní osoby a elektronického podepsání dokumentu na dotykovém displeji kiosku. Pro evidenci a obsluhu návštěv byly také do SW přidány pozvánky pro plánované návštěvy, díky kterým je možné osobě zaslat QR kód, jež nahrazuje ID kartu, a při příchodu je tento kód použit pro vstup do areálu (nutná instalace QR čtečky). Dále je v aplikaci rozšířeno API rozhraní o metody pro evidenci a vytvoření návštěvy. V modulu docházky pak naleznete nová varování a blokace docházky typu "Celodenní absence na osobní směně" a "Neschválená žádost", možnost přidat do osobního nebo hromadného výkazu sloupce od mzdových složek typu "Přenos", "Z minula", "Poznámka".

NOVÉ FUNKCE

Podpora pro samoobslužný kiosek

Ukázka registrace návštěvy

Pozvánky pro návštěvy

Naplánování návštěvy – zaslání e-mailu s pozvánkou a QR kódem – přístup do areálu pomocí zaslaného QR kódu.

Rozšířené API rozhraní o správu návštěv

Nová varování a blokace docházky, výběr zobrazovaných sloupců ve výkazech

Sloupce "Přenos, "Z minula" a "Poznámka" od mzdové složky nově možné přidat do zobrazení v osobním/hromadném výkazu. Výběr typu zobrazovaných hodnot mzdové složky ve výkazech – optimalizace a zpřehlednění.

VÍCE INFO:

Přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 3.11 – web changelog