Nová verze Aktion NEXT 4.1

11. 07. 2022
Nová agenda Denní výkaz kombinuje vlastnosti hromadného i osobního výkazu – na jedné obrazovce můžete zobrazit pro více osob najednou denní hodnoty přesčasů, dovolených, odpracované doby a dalších složek (jedná se o náhradu za dodnes používané uživatelské přehledy docházky). Další novinkou je opakující se konstanta pro součtové složky, kdy můžete nastavit pro každé dané období opakující se hodnotu (například měsíční nároky). Pro instalaci nové verze je nutné mít minimálně MS SQL 2012 a .NET 4.8. Kompletní seznam novinek a oprav v changelogu (odkaz níže).

NOVÉ FUNKCE

Agenda Denní výkaz

Konstanta pro součtové složky

Nastavení dostupných tiskových sestav pro žádost a pro detail žádosti

VÍCE INFO:

Přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 4.1 – web changelog