VOP

pdfVšeobecné obchodní podmínky platné od 10. 5.2018

Změny:
Příloha č. 1 - Podmínky servisní a systémové podpory
Doplněn čl. 5 - Ochrana osobních údajů a kodex chování v souladu s ustanoveními nařízení GDPR

Příloha č. 2 - Licenční ujednání
Aktualizován čl. 4.1 – Přenos pseudonymizovaných údajů a odkaz na zpracování osobních dat dle ustanovení GDPR
Přejmenován čl. 7 – na Kontrola plnění závazků
Upraven čl. 6.1 – Přesnější definice odpovědností za škody

Příloha č. 3 - Podmínky poskytování služby Aktion CLOUD
Upraven čl. 7.3 – Úprava definice odstávky serveru nebo aplikací
Doplněn čl. 6 – Místo uložení dat zákazníka v souladu s GDPR
Doplněn čl. 8 – Ochrana osobních údajů v souladu GDPR

pdfRecyklační příspěvek

Archiv: Všeobecné obchodní podmínky platné do 9. 5. 2018