Chytrý docházkový systém

Rychlé zpracování docházky lidí včetně automatické přípravy dat pro mzdové SW. Online verze pro malé provozy.

 • Přehledné rozdělení osob podle středisek, pracovišť a pracovních jednotek
 • Nastavení vlastních složek a kont pracovních dob podle interních předpisů
 • Hlídání odpočinku mezi směnami
 • Příplatky, přesčasy, stravenky a benefity
 • Plánování směn a pohotovostí
 • Rozúčtování na nákladová střediska
 • Importy personálních dat, LDAP

Chtějte komplexní podnikové řešení

Ušetřete čas a náklady. Sestavte si evidenční systém přesně podle svých požadavků, který poběží na vašem serveru.

Nabízíme též možnost pronájmu virtuálního serveru na platformě Microsoft Azure. Ušetříte nejen za hardware, ale i za IT specialistu, pravidelné zálohování a upgrady aplikace.

Nabízíme online verzi pro malé provozy a řešení pro školky a dětské skupiny.

Vlastnosti systému

Sledování přítomnosti zaměstnanců v budově i v terénu

Sledování přítomnosti zaměstnanců v budově i v terénu

Plánování směn u vícesměnného a nepřetržitého provozu

Plánování směn u vícesměnného a nepřetržitého provozu

Výpočet nároků na stravenky a příplatků na dopravu/ošacení

Výpočet nároků na stravenky a příplatků na dopravu/ošacení

Přizpůsobení kolektivním smlouvám

Přizpůsobení kolektivním smlouvám

Definice vztahů nadřízený/ podřízený

Definice vztahů nadřízený/ podřízený

Workflow pro plán a schválení nepřítomností

Workflow pro plán a schválení nepřítomností

Hlídání přesčasu a doby odpočinku mezi směnami

Hlídání přesčasu a doby odpočinku mezi směnami

Rozúčtování doby na nákladová střediska

Rozúčtování doby na nákladová střediska

Identifikace otiskem prstu, NFC kartou, čipem

Identifikace otiskem prstu, NFC kartou, čipem

Monitorování legislativně povinných školení

Monitorování legislativně povinných školení

Import osob/celé struktury z jiných systémů

Import osob/celé struktury z jiných systémů

Nadefinování a plánování školení dle pozice

Nadefinování a plánování školení dle pozice

 • Uživatelské licence

  Nastavení přístupu přes aplikaci nebo přes web, přihlašování dle network domény, automatické odhlašování po nečinnosti, možnost přebírání uživatelů z active directory, nastavení práv uživatelů (vidět či editovat pouze vybrané osoby a jejich vybrané údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů)
 • Základní personalistika

  Vedení volitelného množství údajů a dělení zaměstnanců či dalších osob podle jejich pozice, pracovního zařazení a poměru (HPP, DPČ, DPP, Brigády), ukládání osobních dokumentů
 • Evidence školení

  Možnost podrobné evidence vzdělávání zaměstnanců dle pracovního zařazení, definice různých typů školení (povinná, vyžadovaná, periodická, nepovinná), přiřazení sad školení podle aktuální pozice zaměstnance, upozorňování na propadlá a končící školení
 • Automatický export docházky do mzdových softwarů

  Vedení agendy k lékařské prohlídkám, výdeji osobních pomůcek, zaplacení různých příspěvků, předání identifikačních karet a další definovatelné činnosti podle vnitřních potřeb organizace
 • Činnosti zaměstnanců

  Vedení agendy k lékařské prohlídkám, výdeji osobních pomůcek, zaplacení různých příspěvků, předání identifikačních karet a k dalším definovatelným činnostem podle potřeb organizace
 • Individuální nastavení a vyhodnocení docházky

  Nastavení pracovní doby pro skupiny i jednotlivé pracovníky (kalendáře, modely, mzdové složky) podle pracovního zařazení, přesun pracovníka na jinou pozici a přepočet docházky v průběhu měsíce
 • Hodinová mzda a odměny

  Automatický přepočet hodinové odpracované doby na peníze, zadávání měsíčních individuálních odměn vedoucím včetně exportu těchto hodnot do mzdového softwaru
 • Přesčasy

  Sledování počtu hodin zákonných přesčasů včetně odsouhlasení navýšení hodin, automatické upozorňování vedoucího na blížící se vyčerpání stanoveného limitu
 • Časová období

  Měsíční, týdenní, roční nebo periodový výpočet docházky s definicí délky periody, např. 4 týdny
 • Zůstatky a čerpání složek

  Možnost ručního zadávání nebo importů ročních nároků na dovolené, sick days, sledování průběžného čerpání a zůstatků těchto složek
 • Upozorňování na chyby

  Grafické upozornění uživatele na nedodržení povinných parametrů směn (pozdní příchody a odchody, nedodržení pracovního fondu), blokace uzávěrky při nesplněném fondu
 • Pracovní cesty a výkaz práce

  Vedení času stráveného na tuzemských pracovních cestách, možnost ručního vyplnění výkazů pracovníkem včetně možnosti zapsání záznamu odvedené pracovní činnosti, výpočet náhrad za počet hodin strávených na cestě včetně stanovení koeficientu krácení
 • Převody a čerpání složek

  Např. saldo, náhradní volno mezi měsíci, nastavení vyrovnávacího období
 • Vyhodnocení a uzávěrky

  Dvoustupňové schvalování a uzávěrka pracovní doby, dodatečné schválení nepřítomností (lékař), přehledy a tiskové sestavy za vybraná střediska, pracoviště, exporty dat do XLS a jiných formátů
 • Grafy

  Vizuální podoba pro sledování různých trendů mzdových složek za vybraná období (nemocnost, čerpání dovolených)
 • Mobilní docházka

  Evidence docházky v terénu pomocí mobilní aplikace, GPS lokalizace, zobrazení pozice pracovníka při registraci docházky v Google maps
 • Žádosti a schvalování akcí

  Workflow kde podřízení mohou pomocí webového klienta vytvářet vlastní žádosti nepřítomností a dalších akcí a odesílat ke schválení nadřízenému, E-mailová notifikaci procesu žádostí a schvalování, schválené akce jsou automaticky ukládány do měsíční docházky
 • Podpora PPV (pracovně právních vztahů)

  Nastavení více pracovně právních vztahů, umožňuje zadat k jedné osobě více PPV, každý může být omezen platností a mít nastaveného jiného nadřízeného, uživatel se při přihlášení do docházky přepne do příslušného PPV, k jednotlivým PPV lze nezávisle nastavit vlastní docházkové předpisy, podle kterých je počítána docházka a plánována nepřítomnost, data z docházkových snímačů (průchody) jsou vyhodnocovány pouze v hlavním kmenovém pracovním poměru, v dalších PPV lze nastavit automatické výpočty podle kalendáře a zadávat či plánovat nepřítomnosti
 • Mzdy

  Možnost využití více formátů zakázkových exportních modulů pro různé mzdové softwary
 • Zakázkové přehledy

  Pokud je třeba zobrazit specifická data pro potřeby vedoucích pracovníků či mzdových účetních lze jednoduchým způsobem přidávat do softwaru zakázkové přehledy dat podle definice zákazníka, přehledy lze zobrazovat podle práv uživatelů a data exportovat do xls formátů

Skrýt

Hardware

Software - náhledy aplikací

Mobil – přerušení práce
Mobil – výkaz docházky
Mobil – pracovní cesty
Mobil – GPS lokalizace
Tablet – vyber akci
Tablet – přihlášení
Tablet – identifikace
Tablet – přehled
Web – terminál
Web – přehled zaměstnanců

Stáhněte si demoverzi mobilní a tabletové aplikace

Přihlašovací údaje: demoaktion@aktion.cz, demoaktion

Skrýt

Varianty technického řešení

Spokojený zákazník

Alliance Laundry CE s.r.o. využívá k evidenci docházky, lékařských prohlídek a řízení přístupu systém Aktion.NEXT

"V naší firmě Alliance Laundry budeme nově v rámci docházkového a přístupového systému využívat také modul zápisu lékařských prohlídek. Doposud jsme tuto problematiku řešili v excelovském souboru, který byl spravován několika lidmi, nebyl propojen s personálním systémem a vznikalo tak mnoho chyb. Firma EFG CZ spol. s r.o. nám naprogramovala modul, do kterého automaticky naplouvají data z personálního modulu a personalistky nemusí nic řešit ručně. Nový modul nám umožňuje tisk formulářů i zápis termínů lékařských prohlídek hromadně, což nám urychluje a zjednodušuje práci. Ceníme si spolupráce se společností EFG, zejména profesionální přístupu a praktických zkušeností, které nám pak pomáhají při realizaci našich projektů a naplňování našich vizí."

Nezávazná poptávka

Napište si o cenovou nabídku na míru.

Připojit přílohu

Máte dotazy k našemu produktu?


 • Využijte náš online chat
 • Volejte na +420 222 746 300