Návštěvní systém ve společnosti KAMAX

Nacházíte se zde: Masarykova univerzita Lidé se mohou těšit na další informace:
Díky zvyšování bezpečnosti osob pohybujících se v areálu a některým nařízením, vedení společnosti vzneslo požadavek na evidenci návštěv. Potýkala se s velkou fluktuací osob, a i v případě evakuace vlastně nikdo přesně nevěděl, kolik osob v areálu ve skutečnosti pobývá. Kvůli bezpečnostním a organizačním důvodům se rozhodli zavést systém evidence návštěv, který by umožňoval snadnou registraci a sledování pohybu návštěvníků ve firmě.

Jak to začalo

Pojďme si představit řešení, jak si poradili s evidencí návštěv ve společnosti KAMAX, dlouholetým dodavatelem produktů pro automobilový průmysl, působící na trhu již od roku 1935. Celkem zde pracuje okolo 4 tisíce zaměstnanců v 19 zemích. Fluktuace návštěvních osob a vozidel je zde poměrně vysoká. 

Před zavedením nového systému neexistovala ve společnosti žádná standardizovaná procedura pro evidenci návštěv. Zaměstnanci často nebyli informování o příchodu návštěv nebo neměli dostatečné informace o nich. To způsobovalo zmatky, ztrátu času a bezpečnostní riziko.

Společnost Kamax se rozhodla investovat do moderního a efektivního systému evidence návštěv Aktion, který pomohl vyřešit tyto problémy.

Ukázka registrace návštěvy na informačním kiosku.
Informační kiosek Aktion

Řešení

Společnost Kamax se na nás obrátila, abychom vytvořili a implementovali řešení evidence návštěv. Byly stanoveny následující cíle:

Registrace návštěv

Registrace návštěvy probíhá přímo zadáním na informačním kiosku na recepci či přes webovou aplikaci Aktion. Návštěvníci vyplní své kontaktní údaje, účel návštěvy a jméno zaměstnance, kterého chtějí navštívit. Přečtou si také a odsouhlasí bezpečnostní prohlášení o pohybu osob. Případně je možnost přímo v systému Aktion vygenerovat pozvánku navštívené osobě.
 

Notifikace zaměstnanců

Po registraci návštěvy obdrží příslušný zaměstnanec e-mailovou notifikaci s informacemi o návštěvě, včetně jména návštěvníka, času příchodu a účelu návštěvy. Tím se zajistí transparentnost a připravenost zaměstnanců na příchod návštěv.
 

Záznamy o návštěvách

Veškeré informace o návštěvách jsou ukládány do centrální databáze. Obvykle zahrnuje čas příchodu a odchodu, účel návštěvy, jméno zaměstnance, který návštěvu přijal, a další relevantní informace. Tyto záznamy jsou uchovávány pro budoucí referenci a auditování. V případě nutnosti evakuace, si snadno vygenerujete seznam osob nacházející se v příslušné zóně.
 
Celkově lze říci, že zavedení moderního systému evidence návštěv Aktion přineslo společnosti Kamax mnoho výhod v oblasti organizace, bezpečnosti a efektivity. Systém se osvědčil a stal se důležitou součástí firemní infrastruktury.

Aktion používáme už mnoho let pro kontrolu přístupu zaměstnanců do objektů, evidenci návštěv, monitorování prostor uvnitř firmy a dokonce i k objednávání stravy. Kromě bezpečnosti nám přináší i komfort a efektivitu. Oceňujeme modulárnost celé aplikace a možnost postupného rozšiřování podle aktuálních potřeb firmy.

O firmě KAMAX s.r.o.

Pohled do výrobní haly firmy Kamax s.r.o.

Firma KAMAX patří ke světovým lídrům na trhu s vysokopevnostními spojovacími prvky v automobilovém průmyslu. Firma je přímým dodavatelem či subdodavatelem téměř všech automobilek a směřuje i mimo tento sektor.

Více informací: kamax.cz

Aktion online docházka pro malé firmy, stavby, svozové autobusy a další firmy, které chtějí jen evidovat příchody a odchody.

Prezentace a návrh systému zdarma